Προϊόντα » Πίεση » Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 100

Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 100

Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 100 για πίεση 0...100 bar με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 0,5 %.

  • Σήμα εξόδου: 4...20 mA, 2-Wire
  • Τροφοδοσία: 8...30 VDC

Request GR

Ερώτηση

40 V. Georgiou Str.
152 33 HALANDRI
Greek
T: +30 210 6896515
E: info@pnoilab.gr 
www.cs-instruments.gr