Προϊόντα » Ποιότητα πεπιεσμένου αέρα » Μέτρηση υπολειπόμενου λαδιού με τον αισθητήρα OILCHECK σύμφωνα με το ISO 8573 – σταθερή λύση

Μέτρηση υπολειπόμενου λαδιού με τον αισθητήρα OILCHECK σύμφωνα με το ISO 8573 – σταθερή λύση

Ο αισθητήρας υπολειπόμενου λαδιού OIL check μετρά την περιεκτικότητα του πεπιεσμένου αέρα σε ατμούς λαδιού. H δειγματοληψία του αέρα γίνεται “isokinetic” όπως ορίζεται από το σχετικό ISO 8573. Έπειτα, ο αέρας οδηγείται στον αισθητήρα μέτρησης όπου πραγματοποιείται η καταμέτρηση του λαδιού.

Στατική λύση σε συνδυασμό με το καταγραφικό DS 400

  • Μέτρηση υπολείμματος ατμών λαδιού με το OIL Check (DN 20 - DN 40), 3-16 bar, εύρος μέτρησης < 0.01...5.000 mg/m³, συμπεριλαμβάνεται το όργανο δειγματοληψίας (DN 20 - DN 40), πιστοποιητικό ελέγχου, αναλογική έξοδος 4...20 mA
  • Τμήμα δειγματοληψίας της συσκευής OIL Check (DN 20, 3/4", 16 bar, ανοξείδωτο ατσάλι, εξωτερική διάμετρος 26.9 χλ, εξωτερικό σπείρωμα R 3/4")
  • Βαλβίδα τύπου ball valve G 3/8" συμπεριλαμβανομένων στηρικτικών εξαρτημάτων σύνδεσης του αισθητήρα με τον δειγματολήπτη, καθαρισμένα και χωρίς λάδι
  • Καλώδιο σύνδεσης αναλογικού σήματος 4...20 mA
  • Καλώδιο σύνδεσης 5 m
  • Καταγραφικό σύστημα DS 400 με έγχρωμη οθόνη αφής
  • Προαιρετικά: Ενσωματωμένο καταγραφικό σύστημα 100 εκατομμυρίων τιμών
  • Προαιρετικά: Ενσωματωμένη θύρα Ethernet και πρωτόκολλο επικοινωνίας RS 485
  • CS Soft Basic – λογισμικό εκτίμησης αποτελεσμάτων σε γραφική μορφή ή σε μορφή πίνακα – ανάγνωση και μεταφορά δεδομένων μέσω USB ή Ethernet

Request GR

Ερώτηση

40 V. Georgiou Str.
152 33 HALANDRI
Greek
T: +30 210 6896515
E: info@pnoilab.gr 
www.cs-instruments.gr