Προϊόντα » Ποιότητα πεπιεσμένου αέρα » Μετρητής σωματιδίων PC 400 – σταθερή μονάδα μέτρησης σύμφωνα με τα ISO 8573

Μετρητής σωματιδίων PC 400 – σταθερή μονάδα μέτρησης σύμφωνα με τα ISO 8573

O υψηλής ακρίβειας οπτικός μετρητής PC 400 καταμετρά σωματίδια μεγέθους από 0.1 µm και είναι επομένως κατάλληλος για τον έλεγχο του πεπεισμένου αέρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 8573 class 1. Η σωστή λειτουργεία των στοιχείων διήθησης (φίλτρων) στην γραμμή του πεπιεσμένου αέρα ελέγχεται και τυχόν δυσλειτουργίες στην διήθηση αναγνωρίζονται άμεσα. Η ροή του πεπιεσμένου αέρα μέσω του μετρητή σωματιδίων επιβλέπεται αυτόματα.

Σταθερή λύση σε συνδυασμό με το καταγραφικό DS 400

  • Μετρητής σωματιδίων PC 400 από 0.1 µm για πεπιεσμένο αέρα και αέρια (συμπεριλαμβάνεται ρυθμιστής πίεσης)
  • Καλώδιο σύνδεσης 5 m
  • Καταγραφικό DS 400 με έγχρωμη οθόνη αφής
  • Προαιρετικά: αποθήκευση έως 100 εκατομμύρια τιμές
  • Προαιρετικά: ενσωματωμένη θύρα Ethernet και επικοινωνία RS 485
  • CS Soft Basic – λογισμικό εκτίμησης δεδομένων και προβολής αποτελεσμάτων σε γραφική μορφή και μορφή πίνακα
  • Εναλλακτικά διατίθεται και έκδοση για μέτρηση σωματιδίων από 0.3 µm για πεπιεσμένο αέρα και αέρια

Request GR

Ερώτηση

40 V. Georgiou Str.
152 33 HALANDRI
Greek
T: +30 210 6896515
E: info@pnoilab.gr 
www.cs-instruments.gr